Zasady współpracy

Regulamin dotyczy wykonywanych usług, konsultacji, zasad pracy z Pacjentem przy konsultacji on-line.

I. Informacje ogólne

 1. Usługodawcą jest dietetyk Karolina Nowosad.
 2. Informacja o świadczonych usługach i ich cennik znajdują się na stronie: https://www.karolinanowosad.pl/cennik/
 3. Na początku wizyty Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając odpowiedni dokument podpisany własnoręcznie (otrzymany mailowo przed wizytą).
 4. Informacje na temat Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.karolinanowosad.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Pacjent ma możliwość kontaktu mailowego z dietetykiem podczas całego czasu współpracy. Dietetyk odpowiada na wiadomości w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.

II. Definicje

USŁUGODAWCA – osoba świadcząca usługi dietetyczne – dietetyk Karolina Nowosad – Usługodawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług dietetycznych, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.

PACJENT – osoba korzystająca z usług dietetycznych usługodawcy, która ukończyła 18. rok życia oraz zaakceptowała niniejszy regulamin.

DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

WIZYTA ONLINE – wizyta odbywa się poprzez Skype, Messengera lub przez telefon (lub poprzez inny komunikator po wcześniejszym ustaleniu). Pacjent ma możliwość wyboru wizyty w formie video lub rozmowy telefonicznej.

CENNIK – wykaz cen brutto za świadczone usługi. Cennik dostępny jest na stronie https://www.karolinanowosad.pl/cennik/ Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.

PIERWSZA WIZYTA – wywiad żywieniowo- medyczny, psychodietetyczny. Pierwsza wizyta ma na celu zebranie informacji o stylu życia, stanie zdrowia, dotychczasowych nawykach żywieniowych, ewentualnej farmakoterapii. Pierwsza wizyta jest konieczna w przypadku rozpoczęcia współpracy dietetycznej i/lub psychodietetycznej, aby ułożyć zalecenia oraz ewentualnie jadłospis najlepiej dostosowany do stanu zdrowia i stylu życia Pacjenta. Pierwsza wizyta składa się z określenia celu spotkań, analizy dzienniczka żywieniowego, rozszerzenia wywiadu żywieniowego, ewentualnie zlecenia badań i suplementacji. Pierwsza wizyta również obejmuje pracę psychodietetyczną (motywacja do zmiany, praca nad nawykami żywieniowymi itp.). Przed pierwszą wizytą należy się zapoznać z informacjami dostarczonymi po umówieniu wizyty dotyczącymi odpowiedniego przygotowania się do Pierwszej wizyty. Na pierwszą wizytę należy dostarczyć (najpóźniej dzień przed pierwszą wizytą):

 • wypełniony dzienniczek żywieniowy – minimum 3 dni oraz wywiad żywieniowy – wzór do wydruku będzie wysłany na adres email/profil na Messenger podany podczas rejestracji. Uzupełnione pliki (lub skan/zdjęcia) należy przesłać na adres email: karolinanowosad.dieta@gmail.com
 • spis wszystkich przyjmowanych przewlekle leków oraz suplementów diety
 • przed pierwszą wizytą należy zmierzyć masę ciała oraz wybrane obwody ciała wg instrukcji zamieszczonej w wywiadzie żywieniowym

Czas trwania pierwszej wizyty wynosi ok. 90 minut. Czas ten może być krótszy – w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. Po pierwszej wizycie pacjent otrzymuje skrót wizyty, szczegółowe zalecenia żywieniowe, suplementację oraz ewentualnie pliki do pracy psychodietetycznej w formie PDF.

WIZYTA KONTROLNA – odbywa się po 14 dniach od rozpoczęcia diety lub współpracy psychodietetycznej. Wizyta odbywa się w celu kontroli zmian zachodzących w wyniku dietoterapii lub opieki psychodietetycznej. Wizyta ma charakter dietetyczny i/lub psychodietetyczny.  Skupiona jest głównie na edukacji żywieniowej. Na podstawie uzyskanych rezultatów Usługodawca może zadecydować o wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji do planu żywieniowego. Podczas wizyty kontrolnej pracujemy nad motywacją do utrzymania wprowadzonych zmian, tak aby zmiany były skuteczne i długotrwałe. Po wizytach kontrolnych usługodawca może przekazać kolejne materiały edukacyjne oraz ćwiczenia do przygotowania w domu na kolejną wizytę. Pacjent dostaje po wizycie skrót wizyty w formie PDF. Czas trwania wizyty kontrolnej wynosi ok. 45 minut. Czas ten może być krótszy – w zależności od stanu zdrowia Pacjenta.      

WIZYTA PODSUMOWUJĄCA – odbywa się po 28 dniach od rozpoczęcia diety lub współpracy psychodietycznej. Wizyta odbywa się w celu kontroli zmian zachodzących w wyniku dietoterapii lub opieki psychodietetycznej. Wizyta ma charakter dietetyczny i/lub psychodietetyczny.  Skupiona jest głównie na edukacji żywieniowej. Na podstawie uzyskanych rezultatów Usługodawca może zadecydować o wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji do planu żywieniowego. Podczas wizyty kontrolnej pracujemy nad motywacją do utrzymania wprowadzonych zmian, tak aby zmiany były skuteczne i długotrwałe. Po wizytach kontrolnych usługodawca może przekazać kolejne materiały edukacyjne oraz ćwiczenia do przygotowania w domu na kolejną wizytę. Pacjent dostaje po wizycie skrót wizyty w formie PDF. Czas trwania wizyty kontrolnej wynosi ok. 45 minut. Czas ten może być krótszy – w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. 

UWAGA! Wizyta kontrolna i podsumowująca może zostać zamieniona na cotygodniowe raporty w formie PDF na życzenie pacjenta (cena pakietu nie ulega zmianie).

INDYWIDUALNY JADŁOSPIS Z PAKIETU – usługa opcjonalna, w zależności od potrzeb Pacjenta. Jadłospis tworzony indywidualnie dla każdego, z uwzględnieniem preferencji żywieniowych, występujących chorób oraz stylu życia Pacjenta. Do wyboru możliwe jest wykupienie jadłospisu na 7 dni, 14 dni lub 28 dni. Czas oczekiwania na jadłospis wynosi 5 dni roboczych od daty pierwszej wizyty. Wraz z jadłospisem pacjent otrzymuje listę zamienników, listę zakupów, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi.

INDYWIDUALNY JADŁOSPIS BEZ PAKIETU – Jadłospis tworzony indywidualnie dla każdego, z uwzględnieniem preferencji żywieniowych, występujących chorób oraz stylu życia Pacjenta. Do wyboru możliwe jest wykupienie jadłospisu na 7 dni, 14 dni lub 28 dni. Czas oczekiwania na jadłospis wynosi 5 dni roboczych od przesłania wypełnionych plików: dzienniczka i wywiadu żywieniowego. Wraz z jadłospisem pacjent otrzymuje listę zamienników, listę zakupów, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi. W wybranym jadłospisie możliwe jest dokonanie 2 zmian bezpłatnie. Każda kolejna kosztuje 10 zł. Po każdym tygodniu stosowania jadłospisu wysyłany jest raport tygodniowy, w którym można zgłaszać zmiany dotyczące jadłospisu.

JEDNORAZOWA KONSULTACJA DIETETYCZNA – usługa obejmująca zalecenia dietetyczne dla wybranej jednostki chorobowej. Odbywa się na podstawie wypełnionego wywiadu i dzienniczka żywieniowego za pośrednictwem komunikatorów. Wizyta trwa do 90 minut.

III. Dostępne usługi oraz pakiety dietetyczne i/lub psychodietetyczne

 1. W ofercie usług dietetycznych i/lub psychodietetycznych znajdują się 4 pakiety: „Standard”, ,,Silver”, ,,Gold” i „Platinum” (cennik dostępny jest na www.karolinanowosad.pl/wspolpraca). Nie ma możliwości zwrotu części kosztów usług zakupionych w pakiecie, nie można ich rozdzielać.

Pakiet „Standard” obejmuje trzy wizyty: pierwszą wizytę, wizytę kontrolną i wizytę podsumowującą. Pakiet „Standard” jest dla osób, które chcą skupić się na pracy psychodietetycznej bez wykupywania jadłospisu. W pakiecie Pacjent otrzymuje dodatkowo szczegółowe zalecenia dietetyczne, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach, ewentualną suplementację i zlecone badanie oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi.

Pakiet „Sliver” obejmuje trzy wizyty: pierwszą wizytę, wizytę kontrolną i wizytę podsumowującą. W pakiecie dostępny jest indywidualny jadłospis dostosowany do preferencji żywieniowych, stanu zdrowia i stylu życia pacjenta na 7 dni. W pakiecie Pacjent otrzymuje dodatkowo listę zakupów, listę zamienników, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach, szczegółowe zalecenia dietetyczne, ewentualną suplementację i zlecone badania oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi.

Pakiet „Gold” obejmuje trzy wizyty: pierwszą wizytę, wizytę kontrolną i wizytę podsumowującą. W pakiecie dostępny jest indywidualny jadłospis dostosowany do preferencji żywieniowych, stanu zdrowia i stylu życia pacjenta na 14 dni. W pakiecie Pacjent otrzymuje dodatkowo listę zakupów, listę zamienników, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach, szczegółowe zalecenia dietetyczne, ewentualną suplementację i zlecone badania oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi.

Pakiet „Platinum” obejmuje trzy wizyty: pierwszą wizytę, wizytę kontrolną i wizytę podsumowującą. W pakiecie dostępny jest indywidualny jadłospis dostosowany do preferencji żywieniowych, stanu zdrowia i stylu życia pacjenta na 28 dni. W pakiecie Pacjent otrzymuje dodatkowo listę zakupów, listę zamienników, listę polecanych produktów dostępnych w polskich sklepach, szczegółowe zalecenia dietetyczne, ewentualną suplementację i zlecone badanie oraz plansze motywacyjne do pracy nad nawykami żywieniowymi.

2. W momencie przedłużenia współpracy dietetycznej i/lub psychodietetycznej pakiety „Standard”, „Silver”, „Gold” i „Platinum” dostępne są z 10% zniżką. Chęć przedłużenia współpracy dietetycznej i/lub psychodietetycznej proszę zgłosić najpóźniej na ostatniej wizycie kontrolnej w celu zagwarantowania sobie miejsca na następny miesiąc.

3. Pakiety ważne są przez 35 dni od daty pierwszej wizyty. W tych czasie Pacjent ma możliwość umówienia się na wizyty kontrolne. Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

IV. Płatności oraz ustalenie terminu pierwszej konsultacji

 1. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie usługi, Pacjent proszony jest o napisanie wiadomości na karolinanowosad.dieta@gmail.com w celu ustalenia dalszych szczegółów.
 2. W przypadku wybrania pakietu lub konsultacji dietetycznej Usługodawca wraz z Pacjentem ustalają termin I wizyty. Następnie Pacjent proszony jest o wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto (dane do płatności zostaną podane w wiadomości prywatnej). Płatności należy wykonać najpóźniej 5 dni przed pierwszą wizytą. Nieopłacenie pakietu skutkuje anulowaniem wizyty.
 3. Po opłaceniu pakietu lub konsultacji dietetycznej Pacjent otrzymuje na podanego maila lub w wiadomości na Messenger dwa formularze do wypełnienia: dzienniczek i wywiad żywieniowy, które wypełnione należy odesłać najpóźniej dzień przed datą pierwszej wizyty.
 4. W przypadku wybrania jadłospisu bez pakietu Pacjent opłaca usługę przed dostarczeniem jadłospisu przez Usługodawcę. Po opłaceniu usługi, Usługodawca wysyła do Pacjenta dwa formularze: dzienniczek oraz wywiad żywieniowy, które Pacjent odsyła wypełnione do Usługodawcy. Czas oczekiwania na jadłospis: 5 dni roboczych od daty otrzymania wypełnionych plików.

V. Pierwsza wizyta i wizyty kontrolne

 1. W związku z dbałością o jakość usług każdy Pacjent zobowiązuje się do świadomego przygotowania do konsultacji poprzez prowadzenie dzienniczka żywieniowego, wypełnienie wywiadu, czy zrobienie ustalonych badań.
 2. Konsultacja – dotyczy zarówno wizyty skype/FB, przez telefon, czy e-mail. Konsultacja z pakietu może zostać zamieniona na konsultację skype/FB, telefon lub email – pod warunkiem, że czas pisania odpowiedzi e-mail zmieści się w czasie konsultacji.
 3. W trakcie wizyty zabrania się udziału osób trzecich (jeśli wcześniej nie zostało to ustalone).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany godziny lub daty wizyty przy poinformowaniu o tym Pacjenta najpóźniej 48h przed wizytą. Pacjent wraz z Usługodawcą ustalają nowy termin dogodny dla obu stron.
 5. Pacjent ma prawo przełożyć wizytę na inny termin informując Usługodawcę najpóźniej 48h przed wizytą. Pacjent wraz z Usługodawcą ustalają nowy termin dogodny dla obu stron.
 6. W przypadku niespełnienia punktu 5 lub w przypadku niestawienia się na wizytę – wizyta przepada bez możliwości jej przesunięcia na inny termin oraz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Możliwe jest wykupienie wizyty w cenie 100 zł.
 7. Jeżeli spóźnienie Pacjenta jest większe niż 15 minut, bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy – wizyta będzie traktowana jako zrealizowana. W wyjątkowych, losowych przypadkach będzie możliwość zmiany daty wizyty po tym czasie bez dodatkowych opłat, o czym zadecyduje Usługodawca.
 8. O zmianie daty/ godziny wizyty lub ewentualnym spóźnieniu należy poinformować Usługodawcę za pomocą maila: karolinanowosad.dieta@gmail.com.

VI. Materiały dla Pacjenta

 1. Dieta oraz materiały dla Pacjenta zostają wysłane na e-maila podanego podczas konsultacji lub na Messengera po pierwszej wizycie – czas oczekiwania na jadłospis to 5 dni roboczych (w przypadku świąt, urlopu, czy choroby dietetyka, czas ten może  się wydłużyć, o czym Pacjent zostanie poinformowany).
 2. Materiały przygotowywane są indywidualnie dla każdego Pacjenta, w związku z tym: zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38):
 3. produkty personalizowane nie podlegają zwrotom, 
 4. zabrania się przekazywania i odsprzedawania ich osobom trzecim.
 5. Pacjent ma prawo do dwóch zmian w jadłospisie tygodniowym. Większa ilość zmian jest dodatkowo płatna – 10zł za każdą zmienioną potrawę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 2. Pacjent stosując się do zaleceń bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę są realizowane na podstawie indywidualnych zaleceń, wywiadzie żywieniowo-medycznym, aktualnej wiedzy z należytą starannością. Niemniej usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta. Pacjent jest świadomy, iż efekty współpracy będą zależne od stopnia realizacji zaleceń przez Pacjenta. Niestosowanie lub wybiórcze stosowanie zaleceń może przynieść negatywny skutek. Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 4. Wszystkie materiały tj. zalecenia, jadłospis, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie, udostępnianie publiczne i indywidualne, odsprzedawanie, rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy jest zabronione.